Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?

Àmbit: Transparència de la corporació
Capítol: Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Fonts:
  • Recursos Humans-T3
  • Transparència i Organització
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1d; 11.1e
  • INFOPARTICIPA 27; ITA 4, 6

Descàrregues

Personal eventual: Informació sobre el seu perfil i dades biogràfiques, característiques, funcions i retribucions
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica