Relació d'obsequis als alts càrrecs

Informació institucional i organitzativa
Càrrecs electes
Subjectes a la Llei de Transparència i al Codi Ètic dels alsts càrrecs de l'Ajuntament
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 55.1c