PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
          

SABADELL CINEMA

25
Maig
2018

L’Ajuntament fomentarà la producció i el consum del cinema i de les arts audiovisuals

S’oferirà una programació estable que permetrà conèixer i apreciar millor el setè art

L’Ajuntament fomentarà la producció i el consum del cinema i de les arts audiovisuals

L’Ajuntament ha treballat els darrers mesos en la creació d’un Pla de Foment del Cinema i les Arts Audiovisuals amb l’objectiu de contribuir a posar en valor les arts audiovisuals. Segons Miquel Soler, regidor del Pla de Foment al Cinema

la voluntat municipal passa per incrementar l’activitat professional i amateur de producció cinematogràfica i audiovisual a la ciutat i, alhora, formar espectadors que puguin ser exigents i crítics, compromesos amb els seus drets i amb el seu entorn

L’elaboració d’aquest document ha comptat amb el suport i assessorament de l’actriu Amparo Moreno; les aportacions i suggeriments fruit de diferents entrevistes realitzades a 15 agents de la ciutat vinculats al cinema i a l’audiovisual, com també la informació recopilada per diverses fonts i metodologies.

Contingut del Pla

El Pla de Foment del Cinema i les Arts Audiovisuals té com a punt de partida el coneixement i reconeixement de l’activitat promoguda en aquest àmbit pel teixit associatiu de Sabadell, organitzacions, empreses privades i diferents serveis municipals i planteja accions que puguin complementar-la.

El document s’estructura en tres parts. La primera, de context i antecedents, repassa l’evolució del cinema i les arts audiovisuals durant els segles XX i XXI, també la història i evolució del cinema a Sabadell; la programació de cinema no comercial actual (oferta per diferents entitats i organitzacions, així com per la Regidoria de Cultura); l’actual incorporació i treball del cinema i l’audiovisual a les escoles i instituts de la ciutat; l’activitat econòmica del sector cinematogràfic i de l’audiovisual de la ciutat i l’evolució dels rodatges.

La segona part del plaassenyala els principis rectors del projecte, les línies d’acció i els principals objectius a assolir en cada línia. Pel que fa a les línies d’actuació que estableix el Pla de foment del Cinema, l’objectiu passa per reconèixer el cinema com a setè art. A més, es proposa fomentar l’accés al cinema, donant suport a tots els agents que ofereixen cinema a la ciutat, i oferir una proposta pròpia i no comercial, que la complementi. En tercer lloc, es vol promoure la producció cinematogràfica i de l’audiovisual a la ciutat, amb accions orientades a facilitar les condicions pels rodatges i atraure produccions. Per últim, es vol donar suport al talent local i no professional de l’àmbit de l’audiovisual.

La tercera part del document és el Pla d’Actuació, en el qual d’una forma exhaustiva i en forma de fitxa es concreten 24 accions, que es proposen impulsar durant els propers dos anys a partir dels compromisos adquirits per l’actual govern de la ciutat, segons el Pla de Mandat 2016-2019.

Accions

En el marc de les quatre línies d’actuació establertes, es desenvolupen diverses accions. Així, per exemple, tal com ha dit Miquel Soler

durant el darrer semestre del 2018 es posaran a l’abast de la ciutadania accions formatives i de divulgació entorn de la història i el llenguatge cinematogràfic, així com altres més orientades al coneixement de la història del cinema a Sabadell i els seus principals protagonistes

També es preveu impulsar un espai de trobada amb altres agents de ciutat, amb la finalitat d’articular polítiques que promoguin la producció i consum de cinema i arts audiovisuals. Es treballarà per establir una taula de treball estable i periòdica, per coordinar, col·laborar i treballar conjuntament en allò que s’escaigui amb els diferents agents del cinema de la ciutat. També es crearà un web de cinema que facilitarà tota la informació relativa als agents del cinema, iniciatives, programació, activitats formatives i lúdiques o qualsevol altra que s’impulsi per a fomentar les arts audiovisuals.

Pel que fa a la línia de treball per fomentar l’accés i el consum de cinema es proposa assolir els següents objectius:

D’una banda, dotar la ciutat d’un nou equipament municipal en el qual poder projectar cinema a l’Auditori del carrer de Lacy i on ja s’estan fent obres per encabir la tecnologia necessària per fer-lo efectiu. I, d’altra banda, poder oferir una programació no comercial rica i diversa, orientada a diferents perfils de públic i que sigui complementària a la programació que ja s’ofereix a la ciutat.

Entre les diverses accions que es preveu impulsar destaca:

-        Programar cicles de cinema clàssic i temàtics.

-        Programar un cicle de cinema a la fresca, durant l’estiu. Es farà els dilluns i divendres dels mesos de juliol i agost, de forma itinerant pels diferents barris i sectors de la ciutat. S’iniciaria el 2 de juliol, amb la projecció de Lalaland al passeig de la Plaça Major, per continuar amb 15 projeccions més a diferents punts de la ciutat. Tota la informació estarà al programa d’estiu 30 nits i més.

-        Dur a terme la 2a Mostra de Cinema Animal de Sabadell, la setmana de l’1 al 7 d’octubre.

Quant a la tercera línia d’acció sobre la producció cinematogràfica i de l’audiovisual a la ciutat, el Pla de Foment del Cinema preveu dotar l’Ajuntament de diferents eines que facilitin i promoguin l’activitat de rodatge i, per tant, els atraguin a la ciutat. D’aquesta manera es reforçaria el rol de l’oficina de rodatges, ja que aquests són un dinamitzador de l’activitat econòmica de la ciutat i també poden ajudar a promoure-la.

La darrera línia de treball, que proposa donar suport al talent local i no professional, planteja elaborar un mapa d’agents del sector cinematogràfic, conèixer el sector i la seva situació i, a partir d’aquí detectar necessitats, temptejar possibles col·laboracions, sinergies i projectes comuns.

Així mateix, preveu fer accions formatives per conèixer més a fons, tant el llenguatge cinematogràfic i les arts audiovisuals, com la producció i edició. L’objectiu és de despertar talents desconeguts.

A hores d’ara s’està treballant amb biblioteques tota una programació relacionada amb cinema per a públic infantil, juvenil i adult. I, alhora, accions de formació adreçades a centres docents.