20
Juny
2022

L’Ajuntament destina prop de 196.000€ a equipar el Gimnàs Municipal per a la gimnàstica artística

L’Ajuntament destina prop de 196.000€ a equipar el Gimnàs Municipal per a la gimnàstica artística

La Junta de Govern Local ha aprovat avui l’expedient de contractació per al subministrament i instal·lació d’equipament al Gimnàs Municipal. L’actuació permetrà dotar el Gimnàs d’aparells i materials per a l’ensenyament i pràctica de la gimnàstica artística i comportarà una inversió de 195.980 €.

El Gimnàs, que torna l’activitat aquest estiu amb un campus, serà gestionat per Sabadell Gimnàstic Club, que és l’entitat que va guanyar el procés obert per a la cessió de l’equipament. En aquest sentit, el plec de clàusules de cessió ja contemplava que l’Ajuntament adequaria la instal·lació atenent les necessitats del projecte esportiu que finalment s’hi portés a terme.

L’activitat al voltant de la qual es desenvoluparà el nou projecte és la gimnàstica artística, amb una llarga tradició olímpica i amb una demanda creixent de practicants però que no disposava a la ciutat de cap equipament públic adequat per a la seva pràctica. A més de la gimnàstica artística, al gimnàs s’oferiran activitats de manteniment físic i esport obert a tothom.

Tal com ha explicat el regidor, Eloi Cortés,

"hem fet possible la recuperació del gimnàs i a més introduïm la gimnàstica artística, donant resposta a una necessitat, ja que no teníem cap equipament públic adequat per a aquest esport a Sabadell. Alhora continuem treballant perquè la pràctica d'aquesta disciplina es pugui fer en les millors condicions possibles, al mateix temps que garantim també que serà un equipament amb activitats de manteniment i per tant adreçat al conjunt de la ciutadania".