04
Maig
2016

El programa Sortim i Compartim promou l’envelliment actiu reforçant la sociabilitat i prioritzant l’accés a les economies més fràgils

S’han ajustat els preus i s’han ampliat les bonificacions fins a un 60%

El programa Sortim i Compartim promou l’envelliment actiu reforçant la sociabilitat i prioritzant l’accés a les economies més fràgils

Amb l’objectiu de reforçar la sociabilitat i, alhora, afavorir l’accés de tothom a uns dies de descans, el Govern municipal ha reorientat les vacances adreçades a la gent gran. El nou programa Sortim i Compartim vol aprofundir en la vessant social i cultural dels viatges i s’adreça a totes les persones que, per motius econòmics o perquè estan soles, no acostumen a viatjar.

En aquest sentit, una de les mesures destacades és que s’han ampliat les bonificacions amb un nou tram del 60%, en forma de tarifació social per a les rendes més baixes.En poden ser beneficiàries les persones participants amb rendes mensuals inferiors a 429,21€ (5.150,60 anuals) que és l’import per sota del qual la persona pot obtenir la Pensió No Contributiva (PNC). A més, hi haurà bonificació del 50% per a les persones amb rendes mensuals d’entre 429,21€ (5.150,60 anuals) i 569,12 € (7.967,73€ anuals). En el cas de parelles i matrimonis, per efectuar el càlcul es tindrà en compte les rendes obtingudes pels dos membres.

D’altra banda, cal destacar que enguany també s’han ajustat els preus de les destinacions, el que suposa una reducció global dels imports que es paguen d’un 5%. La baixada de preu més rellevant es produeix a les Rutes per Espanya (reduccions entre el 6 i 14%) i en les Estades a Prop (reduccions d’un 6%). Per contra, els viatges a l'estranger pugen un 4,9%.

Per la regidora de Cicles de Vida, Marisol Martínez,

d’aquesta manera es fa palès el compromís municipal d’ampliar les estades de proximitat, per facilitar la incorporació d’aquelles persones més grans, amb menys ingressos i risc d’aïllament, que demanen amb major freqüència sortides curtes i destinacions properes

En total aquest any s’oferten 2.400 places entre els mesos de juny i octubre. En aquest sentit, seguint l’objectiu social, augmenten les places per a itineraris dins de Catalunya (de 150 a 350) i es redueixen les destinacions a Espanya (de 1.150 a 950) i els circuits europeus (de 1.450 passen a 1.100). D’altra banda, es mantenen els espais Cuidem i el programa de “Caminadors” i es dupliquen les places per a persones amb baixa mobilitat i que també volen estades a prop.

Marisol Martínez, d’altra banda, ha valorat positivament el fet que

tot el procés d’elaboració de les vacances, la confecció del programa, seguiment del concurs públic per a l’adjudicació del servei, etc., ha comptat amb la supervisió d’una taula de consens, on han estat presents els grups municipals i les entitats de gent gran

Envelliment Actiu

El programa Sortim i Compartim ofereix l’oportunitat de visitar llocs interessants i, alhora, compartir moments i experiències promovent el coneixement de l’entorn. Per tant, s’emmarca en les actuacions d’envelliment actiu que l’Ajuntament potenciarà al llarg d’aquest mandat i quepersegueixen la millora de la qualitat de vida i la prevenció de la dependència de la gent gran, amb accions que facilitin mantenir un estil de vida saludable, el desenvolupament personal, la independència a la vida quotidiana i la interrelació social.

En aquesta línia, Sabadell ja compta amb una sèrie de recursos i activitats, accessibles des dels equipaments municipals per a la gent gran que promouen l’autonomia personal. Són activitats de manteniment de les capacitats físiques (gimnàstica, tai-xi, caminades i sortides de natura) de reforç de capacitats cognitives (tallers de memòria, lectoescriptura...) hàbits saludables, culturals i artístiques, fins a tallers d’ informàtica i noves tecnologies.

Inscripcions

Les inscripcions del Sortim i Compartim es podran realitzar del 10 al 23 de maig (inclosos) a les Oficines de Sabadell Atenció Ciutadana (Despatx Lluch i a les 4 oficines cardinals de nord, sud, est i oest).

En l’adjudicació de places es prioritzaran aquelles persones amb ingressos més reduïts i aquelles que no van participar a les estades l’any passat. La resta de places s’atorguen segons les places lliures a cada destinació.

Categories Gent gran Tags envelliment actiu, Sortim i Compartim