24
Desembre
2015

El Ministeri d’Agricultura reconeix la tasca de Sabadell en la reducció d’emissions de CO2

L’Ajuntament instal·larà una central de cogeneració de biogàs procedent de l’EDAR de Sabadell - Riu Sec

 

La instal·lació d’una central de cogeneració de biogàs procedent de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sabadell - Riu Sec ha estat un dels projectes seleccionats en la convocatòria Projectes Clima 2015 del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que tenen com a objectiu fomentar activitats baixes en carboni mitjançant l’adquisició de les reduccions verificades d’emissions generades.

 

El projecte de l’Ajuntament preveu reduir les emissions d’unes 5.500 tones anuals de CO2. Durant el proper mes de gener es signarà un contracte de compravenda de les reduccions verificades, que adquirirà el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per mitjà del Fons de Carboni per una Economia Sostenible. El contracte estableix un preu unitari de 9,70 € per tona de CO2 que es deixi d’emetre a l’atmosfera durant 4 anys i es començarà a comptar a partir del mes de juny de 2016.

L’obtenció d’aquesta aportació econòmica del Ministeri, que es calcula en uns 50.000 € anuals, permetrà a l’Ajuntament de Sabadell cobrir els costos de manteniment de la instal·lació d’un grup de cogeneració de biogàs amb aprofitament tèrmic dels gasos d’escapament i recuperació del calor del circuit de refrigeració.

El regidor de Sostenibilitat, Joan Berlanga, ha afirmat que

aquest reconeixement, que suposarà 50.000 euros per a la ciutat, en gran mesura respon a la bona feina dels tècnics responsables d’aquesta secció i des del govern reconeixem la seva professionalitat, que ha fet possible que es presentés el projecte al Ministeri i que hagi estat un dels seleccionats per rebre l’aportació econòmica

Joan Berlanga ha assenyalat que

la reducció d’emissions de CO2 és un repte d’aquest Govern i continuarem avançant en aquesta línia en mesures relacionades amb la sostenibilitat i l’eficiència energètica

Actualment l’EDAR de Sabadell - Riu Sec, explotada per la Companyia d’Aigües de Sabadell SA, consta d’un tractament biològic de les aigües residuals mitjançant fangs actius, que està en procés d’ampliació amb bioreactors de membranes i una digestió anaeròbia dels fangs produïts. En el procés de digestió anaeròbia dels fangs es genera biogàs que es crema en una torxa, de manera que es desaprofita una important font d’energia renovable. El biogàs és un gas combustible format fonamentalment per metà.

L’energia elèctrica generada servirà per a l’autoconsum de la mateixa depuradora, ja que hi ha una demanda tèrmica anual en alguns processos, com és el cas de l’escalfament de l’aigua, assecatge de fang, consum de la caldera, entre d’altres. 

Categories Ajuntament, Medi ambient, Transició Ecològica Tags projectes clima