15
Maig
2020

El Pla de xoc per reactivar la ciutat preveu més de 300 accions amb una dotació econòmica de quasi 8 milions d’euros

L’impacte de la Covid en el pressupost municipal d’aquest any és de 18,6 M€

El Pla de xoc per reactivar la ciutat preveu més de 300 accions amb una dotació econòmica de quasi 8 milions d’euros

Concretar les accions per afavorir la recuperació de Sabadell després del coronavirus i fer-ho mitjançant un acord que sigui com més ampli millor són els objectius del debat de ciutat que s’iniciarà els propers dies, tot comptant amb els diferents sectors. Com a punt de partida, aquest debat disposarà d’un document inicial de propostes, elaborat per l’Ajuntament, que ara s’obre a la valoració i a les aportacions de la ciutat amb la voluntat que a principis de juliol estigui ja definit un acord que inclogui totes les mesures a prendre a curt, mitjà i llarg termini. El document de partida, que avui ha presentat l’alcaldessa, Marta Farrés, acompanyada per diversos membres del govern, té en compte més de 300 accions per un valor total superior als 7,99 milions d’euros i es divideix en cinc àmbits: la protecció i l’empoderament de les persones; les mesures per a la reactivació econòmica; l’urbanisme, l’espai públic i la mobilitat; la cultura i l’àmbit esportiu.

El document de partida té 11 principis rectors, que recullen la voluntat de treballar per protegir la qualitat de vida de les persones i reimpulsar la ciutat:

 1. Per un millor sistema de salut pública
 2. Per una major protecció de la gent gran
 3. Per un model que no deixi ningú enrere
 4. Per una ciutat igualitària sense violències masclistes
 5. Per un rellançament del sistema educatiu
 6. Per la protecció de la cultura i l’esport
 7. Per un enfortiment del sector industrial
 8. Per l’aplicació de noves formes de treball
 9. Per la revitalització del comerç
 10. Per una ciutat verda i un nou model de vida saludable
 11. Pel reconeixement de la xarxa associativa i del voluntariat

Prop de 3 milions per protegir les persones i no deixar ningú enrere

La protecció de tota la ciutadania, i especialment dels col·lectius més vulnerables, serà una de les màximes prioritats en la gestió del Sabadell postCovid-19. Les accions proposades al document de partida per a la protecció i l’empoderament de les persones superen els 2,97 milions d’euros i treballaran per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes; reforçar els mecanismes de cures i suport a les persones amb major vulnerabilitat com la gent gran o les persones amb discapacitat; minimitzar l’impacte d’aquesta crisi en l’àmbit educatiu, en la infància, adolescència i joventut i evitar la degradació de les relacions socials i de les xarxes comunitàries, així com combatre els discursos de l’odi.

Dins aquest àmbit, les prestacions d’urgència social –que ja s’havien incrementat en 274.400 € per donar resposta immediata a les necessitats sobrevingudes– sumaran mig milió d’euros més, amb la qual cosa l’augment total d’aquests ajuts superarà els 778.000€.

Les mesures previstes aposten per continuar reforçant el Rebost Solidari davant de l’augment de necessitats i avançar en la transició cap a un nou model. També continuarà en servei mentre duri l’Estat d’Alarma l’espai d’acollida temporal per a persones sense llar.

Pel que fa a les persones amb discapacitat, es preveu incrementar la consignació per al programa de lleure a l’estiu Fem Vacances –que passaria de 130.000 a 170.000 euros de dotació– i ampliar el suport econòmic a les entitats d’aquest àmbit per contribuir a fer front a les despeses relacionades amb la Covid.

En relació amb la gent gran, es farà un seguiment telefònic a gent gran que viu sola i s’aposta per ampliar el servei de teleassistència i per l’augment del servei d’àpats a domicili per a gent gran o persones amb discapacitat. La creació d’una Taula de Residències de Gent Gran de la Ciutat per fer-hi seguiment i propostes de millora és una altra de les línies d’acció proposades.

La lluita contra l’exclusió residencial conforma un altre paquet d’accions, dins el qual es proposa la creació d’una línia d’ajuts d’urgència, dotada amb 300.000 €, per al pagament de lloguers o hipoteques. També es preveu redoblar esforços per captar habitatges que puguin ampliar la borsa de lloguer social i incrementar els pisos d’emergència social. Així mateix, es vol posar en marxa una nova unitat d’intervenció per risc de pèrdua de l’habitatge.

Dins l’equitat en l’àmbit educatiu, l’Ajuntament ha facilitat 370 tablets amb connexió a Internet destinades a alumnat en situació de vulnerabilitat. S’incrementen en 200.000€ els recursos per garantir i reforçar les activitats educatives i de lleure durant l’estiu, augmenten en 41.000 € les subvencions per a activitats extraescolars –passant de 82.000 a 123.000 €– i es portaran a terme les adaptacions necessàries als procediments de preinscripció dels centres municipals, com també en la tramitació de sol·licituds de beques de llibres de text i material escolar.

En un altre àmbit, es proposa reforçar els recursos contra la violència de gènere i els serveis d’atenció a les dones. Mantenir oberts els espais joves a l’estiu i els centres cívics a l’agost són altres de les mesures previstes, així com la creació d’una comissió de conciliació i teletreball. També es volen reforçar la xarxa de voluntariat, les xarxes veïnals i de suport.

D’altra banda, es vol combatre de forma activa les fake news que puguin induir a situacions de discriminació i mantenir el pressupost destinat a la cooperació internacional per contribuir a lluitar contra la Covid-19 arreu. Així mateix, es preveu organitzar un acte laic i interreligiós per als difunts del coronavirus.

Més de 3,5 milions per contribuir a la reactivació econòmica

La reactivació de tot el sector econòmic, greument colpejat per la situació d’emergència sanitària, serà un altre dels grans reptes de la gestió post-coronavirus. En aquest punt, el document de partida vol restablir com més aviat millor el nivell d’ocupació previ a la crisi, minimitzar l’impacte del coronavirus en el teixit empresarial, millorar l’ocupabilitat dels treballadors i de les treballadores i potenciar la competitivitat de Sabadell dins el panorama posterior a la Covid-19. Les accions proposades en l’àmbit de la reactivació econòmica sumen una despesa superior als 3,5 milions d’euros.

Entre les mesures adreçades al conjunt de treballadors i treballadores o persones que busquen feina, figura un nou programa local d’acreditació de l’experiència professional i l’impuls de noves plataformes digitals per a formació on-line, a més de treballar per detectar nous nínxols d’ocupació. Així mateix s’adaptaran els programes de formació i treball que, en els propers mesos, possibilitaran la contractació temporal d’un total de 125 persones, a més de les inicialment previstes, per a obres públiques i serveis, tasques d’atenció al ciutadà i joves en pràctiques.

Per a les persones que han perdut la feina es vol posar en marxa un nou dispositiu per a la recol·locació i es reorganitzarà l’acompanyament a persones que busquen un lloc de treball amb especial atenció als col·lectius amb més dificultats.

Així mateix, es crearà una nova APP i una fira virtual d’ocupació per facilitar el contacte entre empreses i candidats i candidates als llocs que ofereixen. Un fòrum de bones pràctiques d’empreses que estan generant ocupació és una altra de les accions.  

Suport a l’empresa i a la indústria

Pel que fa al conjunt de les empreses, s’aposta per l’ampliació del calendari fiscal i la flexibilització en el pagament dels tributs municipals. Cal recordar, així mateix, que l’Ajuntament treballarà per reduir encara més els terminis d’atorgament de llicències d’obres majors i de pagament a proveïdors, que s’han rebaixat substancialment el darrer any, que se situa a hores d’ara en 1 mes i mig i 35,91 dies, respectivament.

El foment de la formació i d’activitats en format virtual, el servei d’acompanyament a empreses i un programa d’acceleració empresarial per a startups són altres de les iniciatives contemplades al document de partida. D’altra banda, durant l’Estat d’Alarma, l’Ajuntament no cobrarà la quota a les empreses ubicades als centres municipals i es tenen en compte bonificacions per als 6 mesos posteriors.

Revisió del Pla General per facilitar la ubicació d’activitats econòmiques

Entre les mesures per afavorir la recuperació econòmica i l’atracció d’inversió, amb la consegüent creació de llocs de treball, s’aposta per revisar el Pla General i flexibilitzar alguns criteris per facilitar la implantació de noves activitats econòmiques.

Pel que fa als polígons, es vol continuar endavant amb la modernització de Can Roqueta i del polígon Sud-oest i avançar en la implantació de fibra òptica al Ripoll. També es vol promoure la implantació de districtes tecnològics a zones com Gràcia o Can Feu i impulsar un pla de promoció per atreure indústria. Així mateix, es potenciarà l’acompanyament a les empreses que es vulguin ubicar a Sabadell. Una altra de les línies de treball serà a l’entorn de l’Eix Gran Via - Ripoll.

Reactivació del comerç 

Les accions per recuperar els locals buits als eixos comercials són una de les mesures per a la reactivació comercial. En aquest marc, s’aposta per signar convenis amb la propietat dels locals per facilitar la ubicació i posada en marxa d’activitats. Pel que fa als mercats ambulants, es preveu la possibilitat d’ampliar-ne la superfície i controlar-ne els accessos per mantenir les mesures de distanciament social.

També es vol fomentar el servei a domicili amb l’APP Sabadell t’ho porta a casa i es vol crear una plataforma comuna de distribució a la ciutat per tal d’oferir el servei a domicili de tot el comerç de proximitat, inclosos els mercats municipals i de la restauració. D’altra banda, l’edició d’una guia de comerç en format paper vol evitar la pèrdua de clients a causa de la bretxa digital.

I pel que fa al sector de la restauració, al no cobrament de la taxa de terrasses mentre els establiments estiguin tancats es sumarà la possibilitat, quan obrin, d’ampliar les terrasses per mantenir la capacitat de taules. A més, es treballarà per arribar fins a un 75% de reducció de la taxa per a la temporada 2020-2021, segons la situació. També es vol editar un nou plànol/guia que reculli i doni a conèixer els establiments de restauració de la ciutat.

Nous eixos per a vianants, eix ciclable i senyalització

Les mesures en l’espai públic i la mobilitat volen donar resposta a la necessitat d’incrementar els eixos per a vianants per facilitar el compliment de les mesures de distanciament social, d’adaptar l’actual model de transport públic al nou context i hàbits socials i de legitimar la prioritat de la bicicleta en convivència amb altres mitjans motoritzats. Tot plegat, amb mesures que vetllin per la qualitat de l’aire. Les diferents accions en l’àmbit de l’Urbanisme, l’espai públic, la mobilitat i la gestió de neteja del document de partida sumen més d’1 milió d’euros.

En aquest marc el document proposa l’obertura d’eixos de vianants a l’eix central en trams al nord, centre, sud i també posar a disposició dels vianants diversos carrers a barris de la ciutat, tal com s’ha portat a terme les darreres setmanes. A aquestes accions, es sumarien l’execució d’ampliacions tàctiques de vorera amb pintura, pilons i jardineres a trams del carrer de la Bonaigua (nord), al carrer de les Tres Creus (centre) i al passeig dels Almogàvers (sud). Així mateix, a tot Sabadell hi haurà senyalització addicional per afavorir el distanciament social i que es camini pel costat dret.

Pel que fa a l’ús de la bicicleta, es proposa vertebrar i reforçar la senyalització com a zona 30 de l’eix ciclable de nord a sud de la ciutat per legitimar la prioritat de la bicicleta en convivència amb la resta de modes motoritzats, amb portes d’entrada en els carrers que mostrin que s’està accedint a una zona de trànsit més pacificat. La inversió addicional que suposarà la consolidació d’aquest eix, l’assoliment dels nous eixos de vianants i la nova senyalització serà d’uns 300.000 €.

Encara en l’àmbit de la mobilitat, es treballa per adaptar l’interior dels vehicles i parades de transport públic amb senyalització que garanteixi la distància entre persones.

Finalment, la previsió de costos addicionals amb motiu d’ampliar dispositius de recollida, neteja i desinfecció, segons el que estableixin o recomanin les autoritats competents al llarg dels propers mesos, se situaria en 630.000 €.

Mesures per recuperar i reforçar la vitalitat cultural

Recuperar i reforçar la vitalitat cultural de Sabadell és un dels principals ítems d’acció. I és que l’àmbit cultural ha resultat també molt especialment colpejat per la situació derivada del coronavirus. Des del principi de la pandèmia i fins al juny s’anul·laran 769 espectacles, activitats als Museus i AHS i activitats de biblioteques a la ciutat. En aquest marc, s’haurà de vetllar per la protecció del sector en l’àmbit laboral i també per la formació, creació i difusió artístiques.

Dins les accions, cal preveure línies d’ajuts per a la supervivència de les entitats, creadors i agents del sector. Així mateix, es treballarà per crear sinergies entre els sectors cultural, del comerç, la restauració i el turisme per tal de generar noves oportunitats. L’avenç en la digitalització, amb l’impuls d’una nova APP de cultura, serà una altra de les mesures, com també les accions per garantir l’accés universal als continguts culturals, amb nous esdeveniments gratuïts després del confinament, creant descomptes específics, portant la cultura als barris o facilitant l’accés de les entitats als equipaments per organitzar-hi activitats.

Promoció de l’Esport arreu

El suport a l’àmbit de l’esport és també present al document de partida. En aquest marc, entre les mesures, s’ha previst reduir el cost de les activitats d’esport escolar en el cas de famílies amb dificultats, l’augment de les subvencions per a la promoció de l’esport, de l’esport escolar i de l’esport femení i l’impuls de noves línies de beques per a la pràctica esportiva.

Serveis a les persones, reactivació econòmica i ús de l’espai públic

En definitiva, una previsió de 8 milions d’euros en múltiples accions, en què tenen una gran rellevància els serveis a les persones, que representen prop del 43% dels recursos i més de 3,4 milions d’euros (sumant els àmbits de la protecció i apoderament de les persones, cultura i esports).

La reactivació econòmica n’és una clara protagonista. Representa un 44% dels recursos amb 3 milions i mig d’euros. I també l’urbanisme, l’espai públic i la mobilitat amb més d’un 12,7% i més d’un milió d’euros previstos.

Categories Ajuntament, coronavirus, Govern Tags ajuntament, coronavirus, Covid-19