15
Desembre
2021

El Ple Municipal del mes de desembre

La sessió plenària va aprovar l’expedient de contractació de les obres del Pavelló Poliesportiu dels Merinals

El Ple del mes de desembre celebrat el dia 14, va aprovar l'expedient de contractació de les obres del Pavelló Poliesportiu dels Merinals Més informació.

Altres punts que es van tractar i aprovar durant la part resolutiva del Ple van ser:

 • Modificació del dia i l'hora de celebració de les comissions informatives permanents.
 • Dació de compte dels informes definitius de control financer permanent del Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2020.
 • Dació de compte de l'informe de la Intervenció General IGAS/97/2021, de 27 d'octubre, relatiu a l'informe resum del Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2020.
 • Dació de compte de l'informe de la Intervenció General IGAS/96/2021, de 26 d'octubre, relatiu a la formulació del Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2022.
 • Aprovació de la regularització d'operacions no pressupostàries d'exercicis tancats.
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter excepcional a la Fundació Mare de Déu de la Salut, per a la restauració de les pintures murals de l'absis del santuari de la Mare de Déu de la Salut.
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter excepcional a l'Orquestra Simfònica del Vallès SAL, per a la realització d'activitats d'interés públic, social, cultural i humanitari durant l'any 2021.
 • Aprovació del preu públic per a la venda del catàleg de l'exposició del Museu d'Història de Sabadell "Francesc Layret, diputat per Sabadell. El fil roig del catalanisme".
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter excepcional a la Joventut Atlètica de Sabadell, per a l'organització d'activitats esportives amb motiu de la celebració del centenari de l'entitat.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter excepcional atorgada al Club Natació Sabadell, per la participació en les competicions europees de waterpolo masculí i femení de l'any 2021.
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter excepcional a la Fundació Amics de la Gent Gran, per pal·liar la situació de soledat no desitjada i l'aïllament social de les persones grans a través de l'acompanyament i d'activitats de socialització.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu atorgada a l'Orquestra Simfònica del Vallès SAL, per a l'execució del projecte A-Cordant durant el curs 2020-21.
 • Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits relatiu a la subvenció concedida a l'entitat Anaruz n Afrika Associació Catalanoamaziga, per a la promoció de programes, projectes i/o activitats en defensa dels drets de la ciutadania, corresponent a la convocatòria de l'any 2019.
 • Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits relatiu a la subvenció concedida a l'Associació Moviment d'Esplai Vallès, per a la promoció de programes, projectes i/o activitats en defensa dels drets de la ciutadania, corresponent a la convocatòria de l'any 2019.
 • Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits relatiu a la subvenció concedida a la Fundació Privada Main, per a la promoció de programes, projectes i/o activitats en defensa dels drets de la ciutadania, corresponent a la convocatòria de l'any 2019.
 • Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits relatiu a la subvenció concedida a l'entitat Jove Cambra de Sabadell, per a programes, projectes o activitats impulsades per entitats juvenils i/o que s'adrecin al col·lectiu jove, corresponent a la convocatòria de l'any 2019.
 • Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits relatiu a la subvenció concedida a l'entitat Comissió de Festes Populars de Sabadell, per a programes, projectes o activitats impulsades per entitats juvenils i/o que s'adrecin al col·lectiu jove, corresponent a la convocatòria de l'any 2019.
 • Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits relatiu a la subvenció concedida a l'entitat Sabadell Sona Jove de Sabadell, per a programes, projectes o activitats impulsades per entitats juvenils i/o que s'adrecin al col·lectiu jove, corresponent a la convocatòria de l'any 2019.
 • Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits relatiu a la subvenció concedida a l'entitat Associació juvenil Esquitx, per a programes, projectes o activitats impulsades per entitats juvenils i/o que s'adrecin al col·lectiu jove, corresponent a la convocatòria de l'any 2019.
 • Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits relatiu a la subvenció concedida a l'entitat Associació juvenil Cercle Mil·lenari, per a programes, projectes o activitats impulsades per entitats juvenils i/o que s'adrecin al col·lectiu jove, corresponent a la convocatòria de l'any 2019.
 • Aprovació de la justificació parcial de la subvenció directa de caràcter nominatiu concedida a l'entitat Taller d'Art, Cultura i Creació, per a l'execució del projecte "Agermanament de Sabadell amb el Poble Sahrauí".
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter excepcional a Creu Roja Espanyola, per a l'execució del projecte "Distribució d'ajuda humanitària i restabliment de l'accés als serveis d'aigua de les comunitats i famílies afectades pel terratrèmol d'Haití".
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter excepcional al Comitè Català per als Refugiats, per a l'execució del projecte "Emergència a l'Afganistan".
 • Aprovació de la pròrroga del contracte de gestió del servei públic de transport urbà de viatgers.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu atorgada a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil Bravo, per les tasques de prevenció i difusió de la protecció civil realitzades durant l'any 2020.
 • Dació de compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona de 16 de juliol de 2021, pel qual es dóna conformitat al Text refós del Pla de millora urbana per a l'ordenació de l'illa delimitada pels carrers de Tetuán, del Bruc, de Lepant i de Girona.
 • Resolució d'al·legacions i aprovació provisional del Tex refós i modificació del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter nominatiu atorgada a l'Agrupació de Defensa Forestal Sabadell ADF, per a la campanya de prevenció i lluita contra els incendis forestals de l'any 2020.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció directa de caràcter excepcional atorgada a l'Agrupació de Defensa Forestal Sabadell ADF, per a la compra d'un camió equipat per a l'extinció d'incendis forestals.
 • Ratificació de l'Acord de la Mesa General de Negociació Conjunta de 19 d'octubre de 2021, sobre l'Acord per a la implantació d'un model de teletreball propi a l'Ajuntament de Sabadell.
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter excepcional a l'Associació de Comerciants de Ca n'Oriac Comerç, per al desenvolupament d'una prova pilot per implementar una Àrea de Promoció Econòmica (APEU) al sector de Ca n'Oriac.
 • Aprovació de la delegació al Consell Comarcal del Vallès Occidental de la gestió del servei del Mercat de fruites i verdures i altres productes alimentaris (Mercavallès), així com de l'autorització d'ús dels terrenys de les pistes de conduir.
 • Atorgament d'una subvenció directa de caràcter excepcional a l'Associació de Comerciants Sabadell Comerç Centre, per al desenvolupament del Campament Reial de la campanya de Nadal 2021-2022.

A la part deliberativa i de control, el Ple va aprovar una moció del grup municipal de Ciutadans, sobre la nova regulació del tribut de la plusvàlua municipal. La moció es va aprovar per unanimitat. Moció

El Ple va aprovar també per unanimitat una moció del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, per a la creació d'un centre territorial del Banc de Sang i Teixits amb espai permanent de donació de sang i plasma a la ciutat. Moció

Finalment, es va aprovar a proposta dels grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Crida per Sabadell, Junts per Sabadell i la regidora no adscrita Marta Morell, una moció sobre la sentència del 25% del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT. Es va aprovar per majoria dels grups, amb l’abstenció del PSC i el vot en contra de Ciutadans. Moció