01
Desembre
2021

El Ple Municipal extraordinari del mes de novembre aprova l’adjudicació del contracte de serveis d’atenció domiciliària

La segona sessió extraordinària del Ple del mes de novembre celebrat el dia 30, va aprovar l’adjudicació del contracte de Serveis d’Atenció Domiciliària Més informació.

El plenari va aprovar també la convalidació de l'omissió de la funció interventora en l'expedient de modificació del contracte de gestió de serveis públics, mitjançant concessió, per a la gestió del servei de menjadors escolars als centres docents adherits a la gestió unificada.

Finalment, es va aprovar l'atorgament i la justificació de les subvencions directes de caràcter excepcional per raons d'interès públic, socials, econòmiques o humanitàries, a les entitats sense ànim de lucre de Sabadell que conformen el teixit associatiu de la ciutat, per pal·liar els efectes econòmics derivats de l'estat d'alarma decretat a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Més informació.