26
Març
2020

L'Ajuntament de Sabadell ha supervisat la prestació dels serveis essencials des del primer moment en el marc d'una situació d'emergència sense precedents

L'Ajuntament de Sabadell ha supervisat la prestació dels serveis essencials des del primer moment en el marc d'una situació d'emergència sense precedents

La dedicació i professionalitat del personal adscrit a un servei essencial com és el de residus, està sent fonamental per garantir la salubritat de la nostra ciutat. Les noves tasques de desinfecció a l'entorn del Taulí, els CAP, mercats i altres zones sensibles que s'estan realitzant donada la menor pressió per dur a terme neteja ordinària de carrers, i que es volen ampliar en la mesura que sigui possible, són cabdals en la lluita contra el coronavirus.

La coordinació i el diàleg tant amb l’empresa SMATSA com amb la representació de la plantilla són constants. En aquest sentit, a sol·licitud del Comitè d’empresa, avui dia 26 s’ha celebrat trobada de coordinació per donar compte i contrastar propostes a l’entorn de les principals eines de prevenció adoptades per l’empresa, a les que diàriament se n’afegeixen de noves:

  • Separació de torns de treball i equips.
  • Establir l’inici i final de jornada a diferents instal·lacions.
  • Aplicar ajustos a les jornades per facilitar la no coincidència de persones.
  • Facilitar mitjans materials per anar al WC (vehicles i instal·lacions alienes a l’empresa per tal que les treballadores i treballadors tinguin més facilitats).
  • Proporcionar els EPI establerts normativament pels equips de desinfecció, alhora que dotar de màscares i guants al conjunt de la plantilla de manera gradual segons la situació de proveïment ho va permetent. En aquest sentit, cal recordar que no és necessari utilitzar la mascareta als espais públics si no és que ho ha indicat un professional sanitari.
  • Efectuar el buidat manual de papereres amb mascareta.
  • Tancament de les deixalleries i deixalleria mòbil.
  • Adaptació del servei de recollida de voluminosos. Primerament amb la reducció d’equips i actualment amb la reducció de vehicles en circulació, minimitzant les tasques que es realitzen en parella.
  • Adaptació constant dels serveis de neteja viària per centrar les tasques en allò essencial donada la situació actual.
  • Planificació d’un escenari de torns amb presència rotativa d’un determinat % dels equips d’escombra manual arribat el cas, per tal de comptar amb equips actius de reserva que garanteixin la continuïtat dels serveis.

L’Ajuntament de Sabadell, que continuarà treballant en la supervisió de l’adopció de mesures de seguretat pel conjunt de professionals, alhora que garanteix la prestació de serveis essencials per la comunitat, apel·la a la responsabilitat i la implicació del conjunt de la representació sindical per tal d’afrontar i superar de manera conjunta la situació actual.