08
Març
2017

L’Ajuntament de Sabadell impulsa accions per millorar la protecció de dades de la ciutadania

L’objectiu és optimitzar la gestió i vetllar pel compliment de les normes de protecció de dades personals, com a dret fonamental de la ciutadania

L’Ajuntament va realitzar, al llarg del darrer trimestre del 2016, una auditoria per conèixer quin era el grau de compliment de la normativa en matèria de Protecció de les Dades Personals (PDP).

Els resultats obtinguts han evidenciat un alt grau de compliment de totes les normatives sobre aquesta matèria. Tot i així, l’informe final ha mostrat també algunes objeccions que serviran per millorar la gestió i els mecanismes de seguretat i protecció de les dades personals.

És en aquest sentit, precisament, que s’inscriu la realització d’un curs en línia sobre protecció de dades personals, adreçat a tot el personal municipal que gestiona dades, atén al públic i recull sol·licituds o inscripcions, o les utilitza en les seves aplicacions informàtiques o en expedients administratius.

L’objectiu d’aquesta formació és, a més de sensibilitzar el conjunt de la plantilla municipal en la millora del treball i la gestió de les dades personals de la ciutadania, millorar els mecanismes de protecció d’aquest dret fonamental.

La PDP, un dret fonamental de la ciutadania

En relació amb la PDP, cal recordar que és un dret fonamental regulat per la legislació vigent i que la ciutadania ha d’estar sempre informada de quines són les dades personals que es recullen i es gestionen a l’Ajuntament, dins el marc de les competències municipals, i amb quina finalitat es tracten. A més, és obligació de l’Ajuntament vetllar perquè aquestes dades no es cedeixin a tercers per a altres usos ni sense el seu consentiment. D’aquesta manera el ciutadà està al centre de la decisió i control de les seves dades personals i pot exercir els seus drets.