31
Octubre
2014

La Junta de Portaveus aprova per unanimitat una proposició de recolzament a la concessió de la Creu distingida de 1a classe de l’Ordre de Sant Raimundo de Peñafort a Manuel Hernández Martín

Manuel Hernández Martín va ser degà del Col·legi d’Advocats de Sabadell

La Junta de Portaveus ha aprovat aquest matí una proposició de recolzament a la concessió de la Creu distingida de 1a classe de l’Ordre de Sant Raimundo de Peñafort a Manuel Hernández Martín, que va ser degà del Col·legi d’Advocats de Sabadell. El text, proposat per l’alcaldia, s’ha aprovat per unanimitat.

Els acords assolits han estat:

ÚNIC.- Aprovar l’adhesió a la sol·licitud de la Creu distingida de 1a classe de l’Ordre de Sant Raimundo de Peñafort a l’Excm. Sr. D. Manuel Hernández Martín promoguda per Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell.