31
Octubre
2014

La Junta de Portaveus ha aprovat per majoria una moció en suport a les iniciatives internacionals per defensar la llibertat religiosa i denunciar la persecució de cristians al món, especialment a Síria i a l’Iraq

Recolzament a les entitats i organitzacions internacionals que fan ajuda humanitària a les persones desplaçades

La Junta de Portaveus ha aprovat per majoria una moció en suport a les iniciatives internacionals per defensar la llibertat religiosa i denunciar la persecució de cristians al món, especialment a Síria i a l’Iraq. La moció, presentada pel Grup Municipal de Convergència i Unió, s’ha aprovat per majoria amb els vots a favor del PSC, CIU i PP i l’abstenció d’ ES, EUiA i ICV.

Els acords assolits han estat:

  • Primer.- Manifestar públicament el seu suport a les iniciatives promogudes per part d’institucions internacionals per condemnar i aturar les morts i les persecucions basades en motius religiosos que estan patint les comunitats cristianes en alguns països de l’Orient Mitjà.
  • Segon.- Manifestar el convenciment de que les diferents confessions religioses tenen en comú la recerca de la pau, la convivència pacífica i la fraternitat universal, havent de ser un factor de cohesió, però mai d’enfrontament, i encoratja a les institucions internacionals, i també al poble de Catalunya, a continuar alçant la seva veu i sumar esforços a favor de la pau i el respecte a la llibertat de pensament, de consciència i de religió.
  • Tercer.- Donar suport a les entitats i organitzacions internacionals que estan realitzant ajuda humanitària als desplaçats amb motiu d’aquesta persecució.
  • Quart.- Notificar el present acord al Parlament de Catalunya, Govern de la Generalitat, Associació Catalana de Municipis (ACM) i Federació de Municipis de Catalunya (FMC).