26
Febrer
2016

Les necessitats de les persones i la transformació de la ciutat, principals prioritats del pressupost 2016

La proposta assumeix també com fer front a la degradada situació tant de la ciutat com de la pròpia estructura municipal

Les necessitats de les persones i la transformació de la ciutat, principals prioritats del pressupost 2016

 

El Govern municipal ha presentat avui la proposta de pressupost municipal per a l’exercici 2016 amb una previsió d’ingressos que ascendeix a 182,3 milions d’euros, -xifra que significa un increment de 10,6 milions d’euros respecte del 2015- i que es portarà a l’aprovació inicial del Ple extraordinari previst pel proper 18 de març.

Es tracta del primer pressupost del nou govern de Sabadell, marcat amb un important caràcter social i estructurat en tres grans línies prioritàries que dibuixen els principals objectius del govern municipal: les necessitats socials, per tenir una ciutat més justa i cohesionada; les necessitats de la ciutat, per recuperar una ciutat digna i ordenada; i la ciutat líder on recuperar el lideratge, posicionament estratègic i bona imatge de Sabadell.

Els pressupostos municipals han estat presentats avui per l’alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, i els tinents d’alcalde d’Acció Social i Cultura, Joan Berlanga, de Territori i Sostenibilitat, Maties Serracant i de Promoció de la Ciutat i Participació, Marisol Martínez.

Durant la presentació, l’alcalde ha volgut deixar de manifest que aquests pressupostos ja marquen

una clara tendència del canvi pel que aposta el nou govern, ja que la màxima prioritat cap a la inversió en la ciutat passa per les necessitats de les persones i la transformació de la ciutat

Així, les inversions previstes per al 2016, s’agrupen en els serveis bàsics i la recuperació de l’espai col·lectiu, la nova governança i les actuacions per a la cohesió social.

Afrontar les necessitats socials per tenir una ciutat justa i cohesionada

Pel que fa a les necessitats socials, el pressupost fa front a l’emergència social fruit de la conjuntura socioeconòmica actual i que cal afrontar per disposar d’una ciutat justa i cohesionada.

En aquest context, per exemple, a Sabadell hi ha 16.947 persones en situació d’atur, de les quals 7.649 no reben cap prestació econòmica a més de l’increment, en un 16%, de les persones en situació d’atur de llarga durada des del 2012. També s’ha passat de 16, al 2008, a 2.856, al 2014, els ajuts per electricitat i agua que s’han hagut d’assumir.

Així, l'ajuntament de Sabadell preveu destinar 39,4 milions d’euros a actuacions en aquest eix on, entre d’altres accions, es preveuen 13’9 milions per Acció Social, majoritàriament centrada en un pla de xoc amb una millora i increment de l’atenció domiciliaria, la lluita contra l’abandonament escolar, l’habitatge d’emergència social i les beques menjador.

En aquest eix es preveu una important dotació per elaborar una Pla d’èxit educatiu que, entre d’altres aspectes preveu destacades inversions (250 mil €) en equipaments docents i un increment de 700 mil € per a recursos destinats a l’educació.

Una de les novetats més destacables fan referència a la intervenció en els àmbits de les problemàtiques a l’entorn de l’habitatge (2,8 M €) on l’aportació municipal augmenta ostensiblement i es defineix a grans trets en: 130 mil € per actuacions adreçades a la mobilització d’habitatge buit a la ciutat per a les necessitats socials d’habitatge de lloguer; 60 mil € pel programa Suport a Comunitats –que es torna a dotar pressupostàriament després dels últims anys sense aportacions. També en habitatge, es destinen 350 mil euros a la rehabilitació d’habitatges de propietat municipal què permetrà ampliar el parc municipal de lloguer, així com també fer front a la situació d’emergència social

Una altra de les accions en aquesta línia és la lluita directa contra l’atur (6’5 M €) centrat en els programes de formació i treball adreçats a joves i a majors de 45 anys, com a col·lectius de major risc.

Les necessitats de la ciutat, per recuperar una ciutat digna i ordenada

Tal i com ha afirmat l’alcalde durant la presentació de la proposta del pressupost

volem recuperar l’espai col·lectiu. La ciutat té unes necessitats que cal assumir davant de la situació de degradació física en què es troba a causa de què, pràcticament, no s’ha fet cap inversió en manteniment de l’espai públic

És en aquest sentit que un dels objectius del Govern municipal és el d’apostar per una ciutat digna i ordenada que disposi d’uns carrers i places preparats per a la convivència, segurs, nets, ordenats, i on es torna a posar en valor la seva història i l’entorn natural amb polítiques de sostenibilitat.

Així, amb la voluntat d’apostar per la transformació de la ciutat, es preveuen partides destinades en aquest àmbit per un import de 74,7 milions d’euros. En aquest concepte cal destacar l’increment important en manteniments de ferms, voreres i clavegueres que permetin dignificar l'espai públic (increment de 600 mil €) i començar la seva recuperació, després de què en els darrers anys no s'havia invertit gairebé res en manteniment de clavegueres i col·lectors, o en petites reparacions de voreres i zones verdes així com en la neteja de la ciutat (27,1M d’€) amb la millora del servei de recollida de residus o una major eficàcia en la planificació de la neteja viària, gràcies, en part, a l’ampliació de personal que passa de 4 a 7 persones.

Aquesta dotació, anirà acompanyada d’una nova política d’inversió d’obres públiques que abordarà els nous projectes urbans de manera que permetrà actuar de forma integral en carrers i places de la ciutat i no de forma aïllada com fins ara.

En l’entorn d’aquest objectiu també es troba la clara aposta per un model de policia de proximitat (12,7 M d’€) molt més proactiu i preventiu que doni resposta a la necessitat d’adequar el servei a les demandes ciutadanes, afavorint l’apropament entre la policia i la ciutadania i fomentant així la corresponsabilitat. El pressupost preveu tant un increment de la plantilla com dels recursos de que disposen per tirar endavant aquest servei.

En la planificació d’un nou model de ciutat, són importants també els aspectes de sostenibilitat (7’2 M d’€) millorant la política de manteniment del rodal i del riu Ripoll (que s’incrementa en 50 mil € la dotació econòmica) o la millora de l’eficiència energètica i la implantació d’energies renovables (amb una partida nova de 400 mil €).

Sabadell, una ciutat líder

El tercer dels grans eixos que defineixen la proposta de pressupost pretén, amb una dotació de 30 M €, convertir Sabadell en una ciutat líder que recuperi el posicionament estratègic que havia tingut, tant a la comarca com a Catalunya, amb la dificultat afegida de recuperar la identitat i la imatge positiva de la ciutat que els darrers anys s’ha perdut.

En aquest darrer aspecte és que el govern de la ciutat fa una clara aposta per la transparència, fet que ja va posar de manifest amb la creació d’una regidoria pròpia i que ara, amb la proposta del nou pressupost, es dota amb 8’7M € a accions vinculades amb la transparència, l’administració oberta i eficient i a la posada en marxa de diferents processos participatius que, majoritàriament, es portaran a terme amb recursos propis de l’ajuntament.

Els esports (7M €) i la cultura (7’8 M€), es converteixen en elements fonamentals on la ciutat ha de posicionar-se estratègicament i és per això que a més del desenvolupament d’un programa de formació integral per sensibilitzar envers la transmissió de valors a través de l’esport, s’adequaran les pistes esportives i es portaran a terme les obres tant a la Bassa com al Complex esportiu Olímpia.

També aquest eix pretén posicionar Sabadell com a ciutat líder en l’àmbit cultural i per això, amb el projecte de La Vela, la ciutat podrà ser pionera a través de la promoció del circ com a eina cultural i educativa.

Aquesta línia estratègica passa també en l’àmbit de comerç i empresa (3’1m €) per elaborar un Pla de dinamització dels polígons i les àrees de concentració industrial que permeti conèixer la situació real d’aquests espais i, per tant, adaptar-ho a les necessitats reals de les empreses. També en aquest sentit es donarà un impuls a l’atenció a l‘empresa, fomentant programes per evitar els possibles tancaments de projectes empresarials per evitar així la desocupació.

S’apostarà, també, per una estratègia de promoció de la ciutat, tant per aconseguir un posicionament turístic de Sabadell com per un pla de relacions internacionals que permetin posar en valor els diversos potencials que la ciutat ja disposa.

Sabadell no té des de fa molts anys una política estratègica de comerç i, per tant, s’elaborarà un pla de comerç urbà que estableixi una estratègia conjunta amb el teixit comercial de la ciutat per tal de convertir-la en una ciutat comercial amb segell de qualitat, especialització i proximitat de referència a tota la comarca.

Els 3’3 milions d’euros destinats als drets de la ciutadania tenen destacades novetats com és el programa de Cicles de vida -amb la creació del consell d’infants de Sabadell on donar protagonisme als infants en els debats ciutadans sobre temes col·lectius o l’increment de persones grans que participen al programa integral de gent gran activa- o les polítiques d’impuls del benestar animal, entre d’altres.