28
Febrer
2022

El ple debat l’aprovació inicial del Reglament per a la Igualtat de Gènere i la Defensa i la Promoció dels Drets de les Persones LGTBI

El ple debat l’aprovació inicial del Reglament per a la Igualtat de Gènere i la Defensa i la Promoció dels Drets de les Persones LGTBI

El Ple del mes de març debat l’aprovació inicial del Reglament per a la Igualtat de Gènere i la Defensa i Promoció dels Drets de les Persones LGTBI a l’Ajuntament. Aquest és un document de caràcter normatiu, elaborat amb la finalitat de promocionar la Igualtat efectiva de dones i homes i la promoció dels drets de les persones LGTBI, així com l’eliminació de totes les formes de discriminació per raó de gènere, orientació sexual i/o identitat de gènere, a través de l’establiment d’un règim jurídic municipal, en el marc de les normes internacionals, europees, estatals i catalanes.

D’aquesta manera, el Reglament formalitza i fa públic el compromís del present govern per a la igualtat de gènere i per la defensa i promoció dels drets de les persones LGTBI i reforça l’estructura interna de l’Ajuntament de Sabadell per fer-lo efectiu.

El  Reglament estableix i regula mecanismes i recursos en diferents àmbits de l’Ajuntament, així com a l’aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en totes les actuacions i polítiques locals. També inclou els principis i mesures d’actuació de l’ajuntament envers les violències masclistes i lgtbifòbiques.

Precisament, destaca l’article que permet a l’Ajuntament personar-se com a acusació popular en els procediments penals que s´incoïn per violències masclistes i als col·lectius LGTBI, ja que aquest és un fet diferenciador del reglament de Sabadell respecte al d’altres ciutats. En aquests moments són pocs els Ajuntaments que tenen reglament de gènere.