19
Octubre
2020

L’Ajuntament adquireix pel dret de tanteig i retracte 4 pisos, que es destinaran a habitatge social

Els pisos, amb un valor total de 306.836,42 euros seran adscrits a VIMUSA per a la seva gestió

L’Ajuntament adquireix pel dret de tanteig i retracte 4 pisos, que es destinaran a habitatge social

La Junta de Govern Local ha aprovat avui l’adquisició per part de l’Ajuntament de quatre habitatges per incorporar-los a la borsa d’emergència o de lloguer social. Els pisos, que es compren a través del dret de tanteig i retracte, quedaran adscrits a VIMUSA per a la seva gestió un cop es formalitzi la signatura d’adquisició. En la compra s’invertiran un total de 306.836,42 €. El valor unitari dels habitatges oscil·la entre els 71.100 i els 90.000€.

S’avança d’aquesta manera un nou pas endavant en les diferents accions impulsades per l’Ajuntament per fer front a l’emergència habitacional i donar suport a les famílies en situació de vulnerabilitat o dificultats per accedir a un habitatge a preu de mercat.

Amb la compra aprovada avui ja són 16 els nous habitatges adquirits per l’Ajuntament des de juny de 2019 per tal d’adscriure’ls a VIMUSA. I cal sumar altres que es troben en diferents fases del procés d’adquisició. Encara a través del dret de tanteig i retracte, VIMUSA ja ha iniciat la compra de més d’una vintena de pisos més. En aquest àmbit, els habitatges es destinen prioritàriament a la borsa d’habitatge d’emergència social, tot i que en funció de les característiques i necessitats detectades també es poden destinar al lloguer protegit.