12
Maig
2021

La Roureda tindrà un Complex per a gent gran, pisos protegits i nous espais verds

La Roureda tindrà un Complex per a gent gran, pisos protegits i nous espais verds

Un nou Pla de Millora Urbana a La Roureda permetrà construir el nou Complex amb un centenar d’habitatges per a la Gent Gran que es projecta al barri, com també ampliar el nombre de pisos de lloguer protegit i disposar de nous espais verds i de trobada per a la ciutadania. El Pla de Millora, que ja està redactat i avui es presenta al veïnat, definirà els usos i ordenarà els espais del terreny comprès entre la sortida de la Ronda Oest (C-58) i els carrers de Costabona, Àger i Rialb.  D’aquesta manera s’avança un pas més per donar resposta a les necessitats relacionades amb l’accés a l’habitatge i en la millora dels espais públics als diferents barris de la ciutat.

Aquesta tarda l’alcaldessa, Marta Farrés, ha presentat la nova planificació urbanística al veïnat de La Roureda, i ho ha fet acompanyada del regidor d’Habitatge, Eloi Cortés, i la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina. Farrés ha explicat que

“el nostre objectiu és fer que les millores i els avenços arribin a tots els barris de Sabadell. I La Roureda serà un dels barris que més es transformarà en els propers anys, amb la construcció d’un complex per a gent gran, de més de 300 pisos protegits i d’espais verds perquè els veïns gaudeixin d’un entorn de qualitat”.

El nou complex Roureda estendrà el model d’èxit que ja funciona als complexos de gent gran Sant Oleguer, Alexandra i Parc Central. En aquest cas s’hi construiran un centenar d’habitatges adaptats d’entre 1 i 2 habitacions i que comptaran amb serveis com consergeria, neteja i informació sobre recursos. L’avantprojecte del complex preveu espais relacionals i d’activitats, així com un centre per als serveis socials municipals i espais per a entitats.

També dins aquest àmbit, es construirà Ca n’Ustrell 1, amb 50 pisos de lloguer protegit. Tant el Complex de Gent Gran com Ca n’Ustrell-1 iniciaran les obres l’any 2023 i es construiran a través de l’empresa municipal VIMUSA. El pressupost de totes dues promocions comportarà una inversió de 27,8 milions d’euros.

Així mateix, l’ordenació del terreny permetria aixecar en un futur més promocions protegides que podrien arribar a un màxim de 380 pisos (inclosos el Complex i Ca n’Ustrell -1).

A hores d’ara el Pla de Millora Urbana ja està redactat i s’aprovarà les properes setmanes de forma inicial a la Junta de Govern Local. S’iniciarà així el procediment administratiu que permetrà culminar tota la tramitació amb l’aprovació provisional al Ple i la definitiva per part de la Generalitat.

Els espais verds, protagonistes

La nova planificació, que afecta un àmbit d’aproximadament 3 hectàrees, prioritza la creació de zones verdes, d’estada i de passeig. De fet, el conjunt d’espais de parcs i jardins sumarà 1,28 hectàrees.

En aquest marc, es preveu la creació d’un parc que envoltarà tot el sector i d’un eix cívic amb una plaça que donarà al carrer de Costabona. Les zones d’accés als edificis seran de prioritat per a vianants, amb plataforma única, arbrat i superfícies verdes.

El pla també contempla, dins una de les noves construccions i a un extrem de la nova plaça, la ubicació d’un espai d’activitat comercial.

La proposta preveu l’ordenació dels nous espais públics amb la màxima sensibilitat tant amb les condicions de la topografia del terreny com amb les característiques dels carrers i les edificacions existents en el seu entorn. Així mateix, es mantindran  les connexions directes amb el rodal de Sabadell i el Parc Agrari.