23
Març
2022

La zona d’estacionament de terra de l’Eix Macià compta amb un nou accés de doble sentit per la Via Augusta

Aquesta és la primera actuació d’un conjunt d’intervencions que es preveuen en aquesta zona

La zona d’estacionament de terra de l’Eix Macià compta amb un nou accés de doble sentit per la Via Augusta

Les feines d’adequació del solar de l’Eix Macià, situat entre les avingudes dels Paraires i de Lluís Companys, avancen a bon ritme. Les obres de construcció d’un nou accés de doble sentit, per la Via Augusta, ja estan acabades. A banda d’aquesta actuació, hi ha previstes altres tasques d’ordenació de l’espai.

El projecte ha comptat amb un pressupost de 23.132,74€. La inversió s’ha destinat a la creació del nou accés de doble sentit, amb peces de gual i rampes de formigó, la instal·lació d’un pòrtic d’accés amb senyalització per establir un límit de gàlib, la reparació de les voreres de les avingudes dels Paraires i de Lluís Companys, la col·locació de pilones i la formació d’un cavalló de terres en el límit de la plataforma superior del solar.

Un altre dels canvis ha estat delimitar la part baixa del solar amb pilones de formigó per evitar l’estacionament en la zona de més pendent i garantir així la seguretat dels vehicles.

Aquesta és la primera actuació d’un conjunt d’intervencions que es preveuen en aquesta zona per a la millora progressiva de l’espai.