17
Maig
2019

Primers passos per iniciar la millora urbana de l’espai sobre el soterrament de Can Feu i de Gràcia

L’equip guanyador del projecte ja ha iniciat sessions de treball amb representants municipals i veïnals

Primers passos per iniciar la millora urbana de l’espai sobre el soterrament de Can Feu i de Gràcia

L’Ajuntament de Sabadell ha adjudicat la redacció del projecte de millora urbana als barris de Can Feu i de Gràcia a Eduard Fenoy i Associats, SLP. Aquest és l’equip tècnic redactor de la proposta Teixint els Barris, la que va guanyar el concurs per dissenyar l’espai recuperat amb el soterrament de les vies de ferrocarril.

El jurat el formaven tècnics, personal de l’administració pública, representants electes municipals i una delegació dels veïns. A més, la ciutadania va poder participar en la tria del projecte. Es van fer dos processos participatius. D’una banda, al Centre Cívic de Can Feu es van exposar i explicar els projectes i el veïnat podia votar quin era el projecte que més li agradava. D’altra banda, es van exposar els projectes a la plataforma Decidim.cat i la ciutadania va respondre un qüestionari en què manifestava quin era el projecte que més li feia el pes. El jurat va tenir en compte aquestes valoracions i va donar una puntuació total de 80,61 punts de mitjana sobre 100 a aquesta proposta.

Teixint els Barris

El jurat va valorar positivament la proposta guanyadora per la qualitat i coherència de la seva estructura urbanística, arquitectònica i integral, i per l’encaix territorial amb l’espai públic existent de l’entorn. També per l’anàlisi urbanística de l’estructura urbana i per la proposta de connexió del teixit urbà, a més del reconeixement de la transversalitat i la creació de la nova plaça central diàfana com a espai polivalent.

Altres elements que es van valorar són el tractament unificat a la part nord amb l’amfiteatre; la proposta de les pèrgoles com a element identificador de l’actuació i element que relliga la totalitat de la proposta; la integració del sector dels planetes, i el tractament de la secció de l’espai cobert en espais enjardinats.

Pel que fa a la proposta de mobilitat sostenible, es valorà la connexió en una gran plaça a la part nord i la millora de la connectivitat sostenible dels carrers adjacents, el tractament de l’aigua d’escorrentia, així com la proposta de les basses al bosc de Can Feu.

També es va fer una valoració positiva de la infraestructura verda i del paisatge, pel tractament verd de tota l’actuació i per la definició dels diferents estrats arboris i vegetals i la proposta del bosc de Can Feu.

Pel que fa al programa funcional, es valora la introductiu d’espais amb nous usos, àrees de jocs i guinguetes, el disseny i sostenibilitat, la introducció dels elements de pèrgoles com a elements multifuncionals, amb plaques fotovoltaiques o sistemes d’il·luminació.

La redacció del projecte compta amb un pressupost de 98.000 euros. La meitat els aportarà l’Ajuntament i l’altre 50 per cent correspondrà a la subvenció europea del Fons FEDER, que es cofinançarà gràcies a l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integral (DUSI) Reiniciant Sabadell en xarxa.