PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 
FEMINISMES i LGTBI

 

 
          

XARXA ANTIRUMORS DE SABADELL

 

Webs d'interès

Institut Català de les Dones

L'Institut Català de les Dones està adscrit al Departament de Benestar Social i Família, i a més de les polítiques socials agrupa les polítiques transverals de dones d'infància i adolescència, de joventut, de família, i d'immigració.L'objectiu fonamental és treballar amb més eficàcia per afegir accions innovadores i preventives dins de les polítiques socials. En aquest sentit, una de les prioritats fonamentals és la incorporació transversal de la perspectiva de gènere en totes les polítiques socials, per evitar qualsevol forma de discriminació.

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

El web de l'Àrea de Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ofereix múltiples recursos relacionats amb la matèria: Guies per aprendre a dissenyar plans a les empreses que fomentin la igualtat d'oportunitats, observatoris d'igualtat, informació sexual i reproductiva i interrupció de l'embaràs, entre molts d'altres temes d'interès.

Espai Francesca Bonnemaison

L'Espai Francesca Bonnemaison, creat per la Diputació de Barcelona és un centre de referència per fomentar la participació activa de les dones en tots els àmbits i impulsar les polítiques d'igualtat d'oportunitats i promoure els drets de les dones.Un dels serveis que presta l'Espai és l'l'Escola de la Dona, que garanteix la formació integral de les dones i afavoreix el seu desenvolupament personal, la participació activa com a ciutadanes i la seva promoció professional. Vegeu també els recursos web Dona que ofereix la Biblioteca Francesca Bonnemaison.

Serveis d'informació i atenció a les dones

L'Institut Cátala de les Dones ofereix a través dels seus serveis d'informació i atenció a les dones, informació sobre qualsevol matèria, com ara salut, treball, habitatge, serveis i recursos per a les dones.Us oferim un mapa on hi trobareu indicats, els serveis d'informació que hi ha a cada comarca.

Observatori de les Dones immigrades

L'Observatori de les dones immigrades és un espai virtual de comunicació i interacció per a les persones que s'interessen, estudien i/o treballen en temàtiques relacionades amb les dones migrades.Espai on s'hi poden trobar eines per al tractament de les desigualtats que pateixen les dones immigrades.

Ca la Dona

Ca la Dona és un espai de trobada i relació entre dones i grups de dones, obert a la participació i a les propostes de totes les dones que ho desitgin. És un lloc d'experiències polítiques, de reflexió i producció de pensament.Al seu web posen a disposició informació i recursos relacionats amb les dones.

Revista Digital Dones

La Revista Digital és una eina d'informació, de reflexió i de discussió a l'entorn de les transformacions que les dones estan protagonitzant en la societat.És editada per l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC). L'ADPC és una associació professional d'ambit català, que agrupa a dones que treballen en els mitjans de comunicació.

Còmic per prevenir la violència masclista entre la joventut

Còmic editat pel Departament d'Interior per prevenir la violència masclista entre la joventut. Té com a objectiu fer arribar un missatge preventiu perquè el jovent aprengui a detectar situacions d'abús, control i manipulació de les dones.Tracta els cinc tipus de violència masclista: violència en l'àmbit de la parella, mutilació genital femenina, matrimonis forçats, violència en l'àmbit de la família i agressions sexuals.

e-igualdad.net

e-igualdad.net és un espai que té per objectiu vetllar perquè les dones i els homes es beneficiïn d'una manera similar dels avantatges que ofereix la Societat de la Informació.El portal ofereix una panoràmica sobre el coneixement científic i el coneixement pràctic generat entorn la presència i la situació de les dones en la Societat de la Informació. Mostra informes, anàlisis, estudis, experiències, perfils rellevants, eines i polítiques dissenyades per impulsar la e-igualtat.

Secretaria de la Dona (CCOO)

Al web de la Secretaria de la Dona de CCOO de Catalunya hi trobareu assessorament i orientació en les qüestions relacionades amb la discriminació per raó de gènere, situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe.A més hi podreu trobar informació sobre les campanyes per afavorir l'afiliació i la participació sindical de les dones.

Dones UGT

Dones UGT és un espai d'informació i assessorament adreçat a dones amb necessitat de ser informades i a qualsevol persona que tingui la voluntat d'orientar-les i ajudar-les.Recull tots els recursos, les prestacions i els procediments legals existents que s'han de conèixer per aconseguir la igualtat efectiva de les dones en tots els àmbits de la nostra societat.

Fundación Mujeres

Fundación Mujeres és una organització no governamental sense ànim de lucre, des de la que es treballa en la posta en marxa de projectes d'intervenció, en els diferents àmbits de la participació social, política, econòmica i cultural, amb l'objectiu d'aconseguir que la igualtat d'oportunitats sigui real i efectiva.

observatorioviolencia.org

Observatorio de la Violencia de Genero és un projecte de la Fundación Mujeres que recopila a través de mitjans de comunicació, fonts oficials i institucionals relacionades amb la violència de gènere, notícies, opinions i informes que puguin ser d’interès no només per la matèria, sinó per la població en el seu conjunt.

AHIGE (Associació d'homes per la Igualtat)

AHIGE és una associació d'homes interessats per la qüestió de gènere i la condició masculina. Té com objectiu principal treballar contra la discriminació estructural que la societat masclista genera i afavorir el canvi dels homes cap a posicions igualitàries. Al web hi trobareu informació, recursos, i activitats relacionades amb la igualtat de gènere.

Observatori de les dones en els mitjans de comunicació

L'Observatori de les dones en els mitjans de comunicació té com objectiu principal treballar contra la discriminació estructural que la societat masclista genera i afavorir el canvi dels homes cap a posicions igualitàries. Al web hi trobareu informació, recursos, i activitats relacionades amb la igualtat de gènere.