Metodologia d'anàlisi i simplificació dels procediments

Plans d'actuació i urbanisme
Administració Electrònica
Aquest document defineix les pautes metodològiques a seguir per part de l'Ajuntament de Sabadell i els organismes públics i entitats de dret públic o privat vinculats a l'hora de realitzar l'anàlisi i la millora dels seus procediments per a la producció dels seus serveis.
Fonts
  • Projectes estratègics. Transformació organitzativa i tecnològica
Origen obligació d'informar
  • AJUNT SBD
  • Metodolgia d'anàlisi i simplificació procediments