Pagament de tributs municipals

Normativa, acords i actes jurídics
Normes i reglaments
Informació i Calendari del pagament de tributs periòdics i beneficis fiscals per als ciutadans
Fonts
  • Gestió Tributària
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1a; 10.1b
  • Pagament de tributs municipals