Dictàmens de la comissió jurídica assessora i altres òrgans consultius

Normativa, acords i actes jurídics
Actes jurídics i administratius
Òrgan que vetlla per la legalitat de l'actuació de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya.
Fonts
  • Secretaria General
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1i
  • Dictàmens Comissió Jurídica Assessora