Plans d'Actuació Municipal de caràcter transversal

Acció de govern
Plans d'Actuació Municipal
Els Plans i Programes anuals i plurianuals de caràcter transversal, que estableixen les directrius estratègiques de les polítiques públiques. Inclou les actuacions, els mitjans per executar-los, els terminis de compliment, memòries o estudis tècnics. També el resultat de les avaluacions
Fonts
  • Gabinet de l'Alcaldia-T4
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1; 12.2; 12.3
  • Plans D'actuació Municipal de caràcter transversal