Auditories sobre serveis i procediments

Plans d'actuació i urbanisme
Plans i programes sectorials
Les auditories internes i externes de caràcter no exclusivament econòmic, que avaluen determinats aspectes de qualitat o de procediments.
Fonts
  • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1
  • Auditories sobre serveis i procediments