Normativa d'urbanisme

Acció de govern
Plans i normes d'urbanisme
Tota la informació de caràcter urbanístic de Sabadell
Fonts
  • Urbanisme T-3
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 10.1a; 12.4
  • Normativa d'urbanisme