Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell

Acció de govern
Plans i normes d'urbanisme
Documentació del PGMOS
Fonts
  • Urbanisme T-3
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.4
  • Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell