Convenis urbanístics, i altres plans i programes d'Urbanisme

Acció de govern
Plans i normes d'urbanisme
Convenis, i altres plans i programes que s'hagin d'elaborar en compliment d'una norma amb rang de llei i els plans que s'han de publicar amb caràcter obligatori.
Fonts
  • Urbanisme-T2
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.4
  • Convenis urbanístics i altres plans urb.