Meses de contractació

Contractació pública, convenis i subvencions
Contractes
Composició de cada mesa, i Dates de Convocatòria de les Meses de cada contractació. Actes de les meses de contractació
Fonts
  • Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1d
  • Meses de contractació