Criteris interpretatius i respostes en les licitacions de contractes

Contractació pública, convenis i subvencions
Altres informacions de contractació
Acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació. Preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació.
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.1g; 13.1h
  • Criteris en les licitacions de contractes