Criteris de qualitat dels contractes

Contractació pública, convenis i subvencions
Altres informacions de contractació
Les condicions i obligacions assumides pels gestors amb relació a la qualitat, l'accés al servei i els requisits de prestació del servei. (drets i els deures dels usuaris, facultats d'inspecció, control i sanció que pot exercir l'Administració, procediment per a formular queixes o reclamacions, etc)
Fonts
  • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 13.4abcd
  • Criteris de qualitat dels contractes