Convenis subscrits per l'Ajuntament

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Convenis
Descripció: Convenis vigents, amb la indicació de la data, les parts que els signen, l'objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el període de vigència.
Fonts:
    Transparència
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 14.2a
Etiquetes:convenios, convenis

Descàrregues

Relació de convenis subscrits
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
2021
Relació de convenis 2021
Format:
Data creació: 15/03/2022
Data publicació: 16/03/2022
Freqüència d'actualització: Anual
2020
Relació de convenis 2020
Format:
Data creació: 15/03/2021
Data publicació: 18/03/2021
Freqüència d'actualització: Anual
2019
Relació de convenis 2019
Format:
Data creació: 02/03/2020
Data publicació: 18/03/2021
Freqüència d'actualització: Anual
2018
Relació de convenis 2018
Format:
Data creació: 01/02/2019
Data publicació: 01/02/2019
Freqüència d'actualització: Anual
2017
Relació de convenis 2017
Format:
Data creació: 11/04/2018
Data publicació: 18/04/2018
Freqüència d'actualització: Anual