Modificacions de convenis

Contractació pública, convenis i subvencions
Convenis
Les eventuals modificacions dels paràmetres i la data i la forma en què s'hagin produït.
Fonts
  • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 14.2b
  • Modificacions de convenis