Convocatòria de subvencions i ajuts

Contractació pública, convenis i subvencions
Subvencions
Relació actualitzada de les subvencions i ajuts previstes per convocar durant l'exercici pressupostari, amb la indicació de l'objecte o finalitat i la descripció de les condicions per a ésser-ne beneficiari.
Fonts
  • Serveis Municipals-T
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 15.1a; 15.1b
  • Convocatòria de subvencions i ajuts