Quadre de classificació documental de la corporació de Sabadell

Plans d'actuació i urbanisme
Gestió Documental
Decret d'aprovació i document annex aprovat
Fonts
  • Gestió documental, secretaria
Origen obligació d'informar
  • AJUNT SBD
  • Quadre de classificació documental