Registre d'Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC)

Contractació pública, convenis i subvencions
Subvencions
Enllaç al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya, a la normativa reguladora de la subvenció o ajut, a les seves bases reguladores, a la resolució que aprova la convocatòria, a les seves eventuals modificacions, i a la informació sobre l'import, l'objecte i les persones beneficiàries de les subvencions i els ajuts públics atorgats amb publicitat i concurrència competitiva o sense.
Origen obligació d'informar
  • Registre de convenis de la Gneralitat.