Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament
Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament
Qui són els representants polítics?
Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?
Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?