Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament
Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament
Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals
Participació ciutadana i informació d'interès pel ciutadà
Informació comptable i pressupostària
Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals
Contractacions