PLÀNOL DE SABADELL Adreces i telèfons d'emergències FARMÀCIES DE GUÀRDIA RESTRICCIÓ DE TRÀNSIT

CA EN ES
 

URBANISME I TERRITORI

Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS)

En data 2 de novembre de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment per segona vegada el document.  L'edicte s'ha publicat al BOPB el 15 de desembre de 2020, el document estarà en exposició pública fins el 15 de gener de 2021.

 • Edicte segona aprovació inicial

  Edicte ampliació del període d'informació pública

  Edicte (primera aprovació inicial)

  Resum comprensiu

  A - Memòria

  B - Normativa

  C - Catàleg

  1 Arquitectura Agrícola AA

  2 Arquitectura Funerària AF

  3 Arquitectura Industrial AI

  4 Comercos emblemátics AC

  5 Despatxos D

  6 Arquitectura de Defensa AD

  7 Arquitectura Pública Representativa AP R

  8 Arquitectura Religiosa AR

  9 Arquitectura Residencial Rural ARR

  10 Arquitectura Residencial Urbana Blocs ARU B

  11 Arquitectura Residencial Urbana Aïllada ARU A

  12 Arquitectura Residencial Urbana Mitgeres ARU M

  13 Obres Enginyeria OE

  14 Elements Singulars S

  15 Ambients AM

  2 Bens ARQUEOLÒGICS PALEONTOLÒGICS

  3 Bens SOCIOCULTURALS ETNOLÒGICS

  4 Bens NATURALS

  5 Bens AMBIENTALS PAISATGÍSTICS

  D i E - Llistat general béns

  F - Avaluació econòmica

  G - Plà d'actuació

  H - Document ambiental estratègic

  I – Plànols

  - Ir1 Bens emergents

  - Ir2 Bens emergents

  - Plànol ARQ Nr1

  - Plànol ARQL Nr2

  - Plànol BN BAMP Nr3

  - Plànol BSE Nr4

  - Plànol ARQUEOLÒGIC Nd2 17 1

  - Plànol ARQUEOLÒGIC Nd2 22 2

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 01

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 02

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 03

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 04

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 05

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 06

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 07

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 08

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 09

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 10

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 11

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 12

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 13

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 14

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 15

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 16

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 17

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 18

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 19

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 20

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 21

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 22

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 23

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 24

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 25

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 26

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 27

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 28

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 29

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 30

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 31

  - Plànol ARQUITECTÒNIC Nd1 32

   

   

   

 • La documentació facilitada referent a les figures de planejament en exposició pública és un extracte de la documentació oficial. La documentació completa és consultable a la Unitat de Registre i Informació Urbanística, carrer del Sol num.1, 3ra. planta (Horari de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres)