Estadístiques de contractació amb els diversos adjudicataris

Àmbit: Contractació pública, convenis i subvencions
Capítol: Estadístiques de contractació
Descripció: Volum pressupostari contractat pels diversos adjudicataris en els darrers cinc anys.
Fonts:Transparència i Organització
Secretaria General-T1
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 13.3
INFOPARTICIPA 34; ITA 56, 68
Etiquetes:contractació pública, contractes públlics, contratación pública, contratos públicos, transparencia, transparència, estadísticas, estadístiques, Adjudicatarios, Adjudicataris, tipos de contratos, tipus de contractes

Descàrregues

Estadística sobre el % en volum pressupostari de contractes segons procediment
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Volum pressupostari contractat pels diversos proveïdors i contractistes en els darrers cinc anys
Format:
Freqüència d'actualització: Anual
Detall de contractistes i proveïdors. 2018
Format:
Freqüència d'actualització: Anual