Destacats

  • Accés a habitatges d’emergència social

  • sindic

    Procés d'elecció

  • Pla d'integritat

  • Altres informacions

  • Normes i reglaments

  • Codi ètic

  • Processos participatius

Ajudan's a millorar!

Si no trobeu al portal alguna informació que cregueu que seria útil publicar, heu trobat alguna incidència o voleu formular alguna proposta
 d'actuació ens podeu enviar els vostres suggeriments a través d'aquest enllaç.
 Per a peticions d'informació més específica, podeu exercir el vostre dret accés a la informació pública (en línia, amb signatura digital, o bé presencialment).

@sbdGovernObert