Pla de Mandat i Plans d'Actuació Municipal - PAM

Àmbit: Plans d'actuació i urbanisme
Capítol: Plans d'Actuació Municipal
Descripció: El Pla del Govern per al mandat municipal: Document que defineix els principis que regiran l'actuació del govern municipal. Els Plansd'Actuació Municipals Anuals - PAM
Fonts:
    Gabinet de l'Alcaldia-T4
Origen obligació d'informar
  • LLEI TRANSPARÈNCIA 12.1; 12.2; 12.3
Etiquetes:govern, gobierno, planificació, planificación

Descàrregues

Pla de Mandat 2016-2019. Document complet:
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla de Mandat 2016-2019 . Resum:
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica
Pla de Mandat 2020-2023
Format: Anar a l'adreça
Freqüència d'actualització: Dinàmica