Relació de contractes temporals i d'interinatge

Àmbit: Informació institucional i organitzativa
Capítol: La plantilla i els llocs de treball
Descripció: Relació de llocs de treball de l'Ajuntament, corresponent als contractes temporals i d'interinatge.
Fonts:Recursos Humans-T2
Origen obligació d'informar
LLEI TRANSPARÈNCIA 9.1d
Etiquetes:Ajuntament, Ayuntamiento, trabajadores, treballadors, treballadors interins, treballadors temporals, trabajadores interinos, trabajadores temporales

Descàrregues

2017
Relació de llocs de treball de l'Ajuntament, corresponent als contractes temporals i d'interinatge
Format:
Inici periode: 01/01/2017
Fi periode: 31/12/2017
Data creació: 18/01/2018
Data publicació: 24/01/2018
Freqüència d'actualització: Trimestral