04
Maig
2022

El període de preinscripció de programes de formació i inserció per a joves sense l’ESO serà del 2 al 13 de maig

El Centre de Formació Cal Molins recull les sol·licituds per cursos de “Vendes, oficina i atenció al públic” i “Hostaleria”

El període de preinscripció de programes de formació i inserció per a joves sense l’ESO serà del 2 al 13 de maig

Entre el 2 i el 13 de maig està obert el període de preinscripció als Programes de Formació i Inserció per al curs 2022-2023. Aquests programes estan adreçats a joves entre 16 a 21 anys que hagin deixat la Educació Secundaria Obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació. 

Aquests programes són estudis voluntaris i la seva durada és d'un curs acadèmic (1.000 hores). Els PFI s’estructuren en mòduls de formació professional, formació general i accions de seguiment i orientació i suport individual de l’alumnat. Aquesta formació es realitza amb la col·laboració d'empreses del territori i inclou un període de pràctiques a les empreses que permet als joves tenir un primer contacte amb el món laboral.

L’objectiu és oferir eines als joves que els permetin retornar al sistema educatiu reglat i facilitar també l’aprenentatge d’una professió per accedir a una feina. En acabar un PFI l’alumnat obté com a elements més destacats un Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides. Alhora permet l’accés a cicles formatius de grau mitjà i als centres de formació d'adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Centre de Formació Cal Molins

 En el cas del Centre de Formació Cal Molins, dependent de l’Ajuntament de Sabadell, com a establiment de formació autoritzat, oferta els cursos de PFI d’ “Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic” i “Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració” en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat.

Les persones interessades en algun d’aquests dos cursos s’han d’adreçar al Centre de Formació Cal Molins (c. dels Calders, 32) per formalitzar les sol·licituds de preinscripció en horari de matí de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores i en horari de tarda dimarts i dijous de 16:00 a 18:00 hores. Per a més informació es pot trucar al telèfon 93 745 32 23 o consultar el web vaporllonch.cat per conèixer la documentació que s’ha d’aportar per formalitzar la inscripció.

Més informació: https://bit.ly/3KefZET

Tota la informació sobre els PFI: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/