15
Març
2019

Netejar les deixalles i els abocaments al rodal costa a l’Ajuntament uns 10 mil euros cada mes

El volum d’abocaments va disminuir un 5 per cent el 2018

Netejar les deixalles i els abocaments al rodal costa a l’Ajuntament uns 10 mil euros cada mes

Durant l’any 2018 l’Ajuntament va recollir un total de 1.480 m3 de deixalles abocades al rodal i al parc fluvial del Ripoll, dels quals 600 m3 corresponen a grans abocaments. Respecte de l’any 2017, el volum d’abocaments ha disminuït lleugerament, al voltant d’un 5 per cent.

El cost total de les hores dedicades l’any passat a la neteja d’aquests dos espais va ser d’uns 10 mil euros al mes, dels quals 2.200 euros es van destinar a netejar abocaments. D’aquesta feina se n’encarrega CIPO, cooperativa d’integració sociolaboral.

La majoria de deixalles es van recollir a les àrees de pícnic de Sant Julià d’Altura i de Sant Vicenç de Jonqueres, a diferents rutes pel rodal i al parc fluvial del Ripoll. Els grans abocaments continuen sent objectes voluminosos –mobles, fustes, electrodomèstics– i deixalles d’origen industrial o d’activitats –com ara pneumàtics de vehicle, pintures.

D’altra banda, també es continuen retirant abocaments de fibrociment en diversos punts del rodal. Sovint es tracta d’antics dipòsits d’aigua i de restes de teulada d’uralita. Aquests residus s’han de gestionar mitjançant instal·lacions adequades –com les deixalleries–, on els separen i els duen als gestors específics.

Per detectar els abocaments incontrolats, cal destacar la tasca de seguiment que duu a terme la unitat de vigilància rural de la Policia municipal, però també els avisos que veïns i veïnes de Sabadell comuniquen a l’Ajuntament.