14
Desembre
2020

Nou pas endavant del projecte de millora del camí Escolar de l’Escola Pau Casals

Nou pas endavant del projecte de millora del camí Escolar de l’Escola Pau Casals

El projecte per millorar el Camí Escolar de l’Escola Pau Casals continua avançant. Avui la Junta de Govern Local ha aprovat l’expedient de contractació d’obres que permetrà materialitzar l’actuació. El projecte compta amb un pressupost superior als 770.000 euros i iniciarà els treballs previsiblement durant el segon trimestre de 2021.

Amb l’actuació es condicionarà l’espai verd triangular en la cruïlla dels carrers d’Atlanta i Mauritània. S’hi pavimentarà al nivell de les voreres tot l’espai i es posarà una barana en forma de ”L”, que delimiti una part de l’àmbit en l’angle cap als carrers d’Atlanta i Mauritània, en la línia de circulació́ de les voreres; s’hi posaran els màxims bancs possibles per afavorir un lloc de descans en la pujada i on es pugui esperar mentre els infants surten de l’escola; també es preveu instal·lar altre mobiliari urbà, una font i plantar-hi arbres.

D’altra banda, el projecte preveu també la millora dels recorreguts pels dos espais verds entre el barri de la Concòrdia i el de Can Rull. Aquesta millora inclourà la instal·lació́ de bancs, barana –en espais de força desnivell– i enllumenat. Les escales de pujada de via Aurèlia - Mauritània s’haurien de reparar i preveure una rampa per afavorir la circulació́ amb carros de compra, cotxets o cadires de rodes.

Aquest projecte està cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.