22
Març
2023

S’obre una enquesta per avaluar el Pla 60 i +, de millora de les condicions de vida i envelliment actiu de les persones grans

S’obre una enquesta per avaluar el Pla 60 i +, de millora de les condicions de vida i envelliment actiu de les persones grans

L’Ajuntament de Sabadell ha obert un altre element per avaluar i donar continuïtat el Pla 60 i +, el pla d’acció per crear entorns i serveis que promoguin l’envelliment actiu i saludable. Una enquesta adreçada a persones de Sabadell més grans de 60 anys permetrà obtenir valoracions que contribueixin a l’avaluació del Pla. La consulta es suma a altres accions que van en la mateixa direcció, com els grups de discussió celebrat el passat mes o la bústia de suggeriments del web municipal.

L’enquesta ja està activa a l’apartat del web municipal dedicat a les persones grans. Consta de quinze preguntes que plantegen els aspectes a millorar en una sèrie d’àmbits:

  • Accessibilitat i ús de l’Espai Públic i Privat
  • Habitatge
  • Mobilitat i Transport
  • Participació Social i Cívica
  • Respecte, Igualtat i Condicions d’Inclusió
  • Serveis Socials i Salut
  • Comunicació i informació
  • Relacions de Suport i Ajuda Mútua

Per dinamitzar la participació en l’enquesta l’Ajuntament preveu realitzar algunes trucades a ciutadans i ciutadanes. El termini per poder contestar el qüestionari ja s’ha obert i finalitza el 21 d’abril.

L’avaluació del Pla 60 i+ s’està duent a terme fomentant la participació activa de les persones grans, demanant que aportin propostes i suggeriments i, a la vegada, avaluïn la condició de Sabadell com a ciutat amigable amb aquest col·lectiu. A tal efecte, entre finals de febrer i principis d’aquest mes es van convocar una sèrie de trobades estructurades en grups de discussió, d’unes dues hores de durada per així recollir opinions i propostes. S’ha seguit la metodologia proposada per l’OMS per a la redacció de Plans de les persones grans

Les dades obtingudes a l’enquesta, així com les aportacions dels grups de discussió i les opinions recollides a la bústia de suggeriments seran incorporades a un informe final amb la revisió de les actuacions dels darrers anys, els principals resultats i les recomanacions de millora. Al novembre es farà una presentació pública de l’informe final.

Ciutat Amigable amb les persones grans

Sabadell forma part de la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb les Persones Grans de l’Organització Mundial de la Salut, una xarxa de ciutats que tenen per objectiu promoure entorns urbans integradors i accessibles que fomentin un envelliment actiu i maximitzin la participació social de les persones grans. L’adhesió ha implicat una diagnosi participativa i un pla d'acció amb l’objectiu de consolidar un model de ciutat amb un paper destacat del col·lectiu de persones grans,

En aquest marc, l’Ajuntament va redactar el Pla 60 i +, 2019-2021, que recull un total de 79 accions per fomentar l’envelliment actiu, optimitzar les seves condicions de vida i incorporar aquesta perspectiva a la planificació municipal. Amb la pràctica totalitat de les accions del pla desenvolupades, el procés els resultats de l’ avaluació permetran adequar les accions i incorporar noves propostes.

Més informació

Categories Gent gran Tags Ciutat amigable amb les persones grans, Pla 60 i +