08
Juliol
2019

L’Ajuntament rep més de 83.000€ de la Diputació per al suport a alumnat d’ESO que no gradua i per promoure la participació de les famílies en el fet educatiu

Els programes d’orientació i suport a alumnat i famílies de Sabadell rebran un nou suport. Avui la Junta de Govern Local de l’Ajuntament ha acceptat dues subvencions amb un valor total superior als 83.000 euros provinents de la Diputació de Barcelona, que serviran per finançar dos d’aquests programes. Es tracta del Posa’t-hi, destinat a l’orientació i acompanyament a estudiants de 4rt d’ESO que no graduen i del Tàndem Família-Escola, que treballa per reforçar la tasca educadora de les famílies a la ciutat. Cadascun dels programes rebrà 41.653 €, atorgats dins la convocatòria anual del Pla Xarxa de Governs Locals de l’organisme provincial. 

En el cas del Posa’t-hi, s’adreça a alumant de 16 anys o més, que preferentment estigui cursant el darrer curs d’Educació Secundària i que es vegi amb dificultats per assolir el graduat. El programa acompanya aquests joves, intentant resoldre els seus dubtes o manca d’informació, plantejant-los possibles itineraris a seguir i fent-los suport en el seu procés d’adaptació i desenvolupament cap a la vida adulta.

Amb el Posa-t’hi, s’ajuda els nois i noies a conèixer l’oferta d’alternatives formatives i laborals que existeixen i se’ls s’orienta per tal que tinguin en compte elements molt diferents, com ara quines són les seves preferències, les seves capacitats o la seva personalitat, a l'hora de decidir el seu futur pròxim.

Durant el curs 2018-2019, es van derivar al Posa’t-hi 180 alumnes. En 106 casos, el seguiment va tenir continuïtat (la resta es van acabar graduant o van optar per repetir curs). Dels 106, un 20% va triar seguir un itinerari laboral i el 80% un de formatiu.

Pel que fa al Tàndem Família Escola, el conformen un conjunt d’activitats i projectes compartits entre les direccions dels centres educatius, els responsables de les Associacions de Mares i Pares (AMPA) i l’Ajuntament. Coordinat per l’administració municipal amb el suport de la Diputació, el programa incideix en la importància de la família com a agent educador de primer ordre i promou el treball en xarxa i la coordinació constant entre pares i mares, escoles i el conjunt del territori, per tal de fomentar l’èxit educatiu i prevenir el fracàs escolar.

Les activitats del Tàndem són diverses, passant per tallers, conferències, sortides o altres activitats en família.