22
Juny
2022

La Guia d’Acollida de l’Ajuntament, ara també disponible en xinès, urdú i georgià

La Guia d’Acollida de l’Ajuntament, ara també disponible en xinès, urdú i georgià

Des d’aquesta setmana, l’Ajuntament de Sabadell disposa de la guia d’acollida impresa en tres nous idiomes: xinès, urdú i georgià. La guia permet a les persones nouvingudes conèixer els serveis més importants de la ciutat, amb informació útil i bàsica sobre els aspectes més rellevants per a un primer contacte.

A la guia es pot trobar informació sobre diferents temàtiques, des dels serveis especialitzats per a persones nouvingudes, com és el servei de primera acollida o l’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria i asil, fins a la gestió del padró i la targeta sanitària, l’escolarització dels fills i filles, la formació per a persones adultes o la participació ciutadana. A cada apartat es pot consultar adreces, telèfons, webs o correus electrònics de contacte.

Ara fa aproximadament un any es va presentar la nova guia d’acollida, de la qual se’n van imprimir 4.000 còpies en quatre idiomes (maquetada per una banda en català i per l’altre en castellà, anglès, francès o àrab). Amb aquesta nova impressió de la guia, de 1.500 unitats en total, ja està disponible en paper en 7 idiomes diferents.

Els idiomes escollits responen als més majoritaris entre la població estrangera que arriba a Sabadell. Actualment a Sabadell hi ha un 13% de població estrangera (dades a 1 de gener de 2021), i els principals països d’origen són: Marroc, Bolívia, Romania, Xina, Hondures, Colòmbia, Veneçuela, Pakistan, Paraguai, i Equador.

A més d’estar disponible a la web, la guia es distribueix en format paper a les activitats que s’organitzen des del Programa d’Acollida, i també des del Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants (SCAI), a més d’altres equipaments i entitats.