06
Febrer
2017

Definit el projecte per soterrar completament la línia del FGC fins a Can Feu

L’Ajuntament reitera la sol·licitud a la Generalitat perquè disposi la consignació de recursos per a finançar el soterrament

El passat 1 de febrer del 2017 va tenir lloc la darrera reunió de la Taula Tècnica per al Soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) des de la rambla d’Ibèria fins al passeig de Can Feu. En la trobada es va presentar la proposta del projecte constructiu consensuat, on queden reflectides les consideracions tècniques que s’han anat indicant i treballant des de l’inici de la constitució de la taula.

A la reunió hi van assistir representants del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; Maties Serracant, tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat; Xavier Guerrero, regidor d’Espai Públic; membres de les entitats que hi formen part; regidors de diferents grups municipals i tècnics redactors del projecte constructiu.

Maties Serracant, tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, ha volgut destacar que “el soterrament total de les vies fins al Castell de Can Feu és una obra estratègica per la ciutat per dos aspectes fonamentals: connectar els barris en superfície, i alhora també per guanyar espais per a vianants i bicicletes que assegurin un espai urbà d’escala humana de qualitat per Sabadell”.

En aquest marc, la proposta tècnica consensuada consisteix a cobrir la via ferroviària fins passat el passeig de Can Feu, de manera que s’inverteixi la situació actual. És a dir, que el ferrocarril passi per sota del passeig de Can Feu i que el pas del trànsit rodat sigui per on ara hi ha la via ferroviària. D’aquesta manera, es projecta la construcció d’un gran eix per a vianants i bicicletes que ha de connectar el passeig de Can Feu fins al centre de la ciutat.

El projecte preveu les obres en quatre fases d’execució, per tal de minimitzar el temps en via única i alterar el servei actual el menys possible i reduir l’afectació del passeig de Can Feu.

El projecte constructiu no inclou la urbanització de la superfície del cobriment de la via, però sí la reposició del passeig de Can Feu i dels carrers adjacents. Xavier Guerrero, regidor d’Espai Públic, ha destacat que “el projecte d’urbanització el volem consensuar també amb la ciutadania com ja s’ha fet amb la urbanització del primer tram”.

Es preveu que les obres durin 22 mesos i una primera aproximació de pressupost seria de 21,7 milions d’euros (IVA inclòs). Cal recordar que el projecte inicial presentat per la Generalitat era de més de 31 milions d’euros, ajudant així a la viabilitat del projecte. Serracant ha valorat molt positivament, d’una banda, la feina feta en el marc d’aquesta taula i la implicació de la Generalitat en el desenvolupament del projecte, mentre que d’altra banda ha manifestat que “esperem que aquestes obres es posin en marxa al més aviat possible per resoldre de la millor manera aquesta barrera física que pateixen els veïns i veïnes dels barris de Gràcia i Can Feu i, per tant, donar resposta a un acord de ciutat que cal que es visibilitzi també al Parlament”.

D’altra banda, el dijous 2 de febrer membres de la Plataforma Soterrament dels FGC van mantenir una altra reunió amb el tinent d’alcalde i responsables tècnics municipals, durant la qual van fer, també, un repàs de les actuacions previstes per acabar les obres d’urbanització del primer tram del soterrament.

Moció del Ple

L’Ajuntament reitera la sol·licitud a la Generalitat perquè disposi la consignació de recursos per a finançar el soterrament, en el seu camí per donar compliment a una de les mocions més importants aprovades pel Ple municipal.

El govern garanteix, tal i com s’establia a la moció que, en primer lloc, el projecte constructiu reculli els plantejaments de l’informe de la Comissió tècnica d’entitats, partits polítics i institucions. En segon lloc, es consensua amb la Generalitat la redacció del projecte constructiu que ha de permetre iniciar la licitació de les obres perquè es realitzin en el mínim termini possible. I, en tercer lloc, amb el projecte redactat el govern assegura que la finalització de les obres actuals no aturin en cap cas l’inici immediat del soterrament del tram entre rambla d’Ibèria i el parc de Can Feu.